Sprängning

För att handskas med sprängning krävs gedigna kunskaper. Vår personal inom detta område besitter den kunskapen och utför alla arbeten med största säkerhetstänk.

Vår personal tar även reda på bergstyp igenom avtäckning  och därefter bestämmer var  hålen skall borras samt skjutriktning.

Borrningen är en viktig del i processen och lägger grunden för en bra sprängning. 

Efter sprängningen

När berget är sprängt har vi dom resurser som krävs för att knacka skut, grävare utrustade med hydralhammare gör skutet mer hanterbart. Det fina med oss är att vi kan erbjuda en helheltslösning med borrning, sprängning, skutknackning och slutligen en färdig krossad produkt. Med våra mobila krossverk krossar vi de fraktioner ni vill. Du som kund slipper mellanhänder och får en effektivare lösning.