Schakt & 
Entreprenad

Med många års erfarnehet inom branschen och med en bred maskinpark kan vi i princip åta oss alla typer av uppdrag. Allt från små hemmaprojekt till stora entreprenader. Vi är flexibla och med våra egna trailar kan vi flytta oss från plats till plats. I bakgrunden ser du Kaunisvaara och några av våra maskiner. En entreprenad som omfattade 11 miljoner fasta kubik jordavrymning i dagbrott.