Våra tjänster

Med vår breda maskinpark kan vi utföra både stora och små schakter, allt från att planera en blombänk till att flytta ett berg. En annan stark sida hos oss är vår personal som besitter stor kompetens och utför alla uppdrag med noggrannhet. Från vår täkt levererar vi material och vi krossar och spränger på uppdrag åt andra. Maskinerna transporterar vi med våra egna trailar men utför även en hel del specialtransporter åt andra kunder.

Små eller stora uppdrag.  Vi har förutsättningar för att ge dig just det du behöver.

Med en maskinpark på ca 100 enheter, allt från 2 tons grävare till 130 ton har vi ett stort utbud att erbjuda.

Vår personal med stor kunskap spränger i befintliga täkter, vi kan även hjälpa er att öppna nya täkter och dagbrott.

Med våra mobila anläggningar utför vi krossningsuppdrag allt efter kundens önskemål.

Från vår täkt i Tvärån säljer och levererar vi krossprodukter.

Från plats till plats säkert och smidigt.
Vi transporterar tunga, breda, långa och höga transporter.