Referenser

Under våra många år inom branschen har vi byggt upp ett starkt och pålitligt varumärke. Vi som underleverantör har arbetat på Bothniabanan, Aitik, lagt grunden för gruvdriften i Kaunisvaara . I Kaunisvaara rörde det sig om 11 miljoner fasta kubik jordavrymning dagbrott.
Listan kan göras lång men med våra kunskaper har vi byggt upp ett gott samarbete med ett flertal företag som t.ex
PEAB
LKAB
NCC
NYAB