Miljö

Bröderna Öhman AB skall successivt anpassa sin verksamhet på ett sådant sätt att verksamheten uppfyller gällande miljölagar.

Företaget skall ha en helhetsyn i miljöarbete, omfatta kunskap om dess produkter/verksamhet under hela processen från början till slut. 

Samtliga medarbetare inom företaget skall genomgå utbildning som omfattar de miljöförhållanden som är knutna till verksamheten.

Bröderna Öhman AB försöker ligga i framkant när det gäller miljö och kvalitet.

Kvalitet

Bröderna Öhman AB kvalitetssystem omfattar samtliga verksamheter inom företaget och skall ses som ett gemensamt verktyg för samtliga medarbetare att:

Det som gjordes bra igår, görs bättre idag och kommer att göras ännu bättre i morgon.

Företaget strategi har alltsedan start präglats av av ärlighet, förtroende och ett gott samarbete med våra kunder.

Med ett bra kvalitetstänk inom företaget skapar vi även förutsättningar att kunna kräva och bedöma kvalitet hos andra.

Utbildning, information och egenkontroll ökar medarbetarens yrkesstolthet och motiverar till kvalitetstänkande.

I ett längre perspektiv skall vi uppfylla ISO 9001 och ISO 14001.